วันที่4กันยายน2560

วันนี้ช่วงบ่ายได้มีการรับแจ้งจากชาวบ้านหมู่2 บ้านหัวทุ่ง ให้ไปฉีดควันกำจัดยุงลาย กับบ้านที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ความเห็น (0)