ครั้งที่23

วันที่4กันยายน 2560  ช่วงบ่ายได้ออก

ชาวบ้านได้แจ้งมาทางอบต.โพรงมะเดื่อให้ไปฉีดยุงหมู่ที่2 บ้านที่เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)