การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4ก.ย60)

วันนี้เราได้ตัดและ เก็บลายละเอียดเล็กน้อยที่ศูนย์การเรียนรู้ของดราให้หน้าอยู่มากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)