ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ4กันยายน2560

วันนี้ได้ทำความสะอาดที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยายกะตา ได้ตัดต้นไม้ ตกแต่งต้นไม้ บริเวณในศูนย์การเรียนรู้

และวาดแผนที่ของหมู่บ้าน แก้ไขอันที่ผิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)