บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่31)วันที่4กันยายน พ.ศ.2560

ทางคณะนักศึกษาและกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้ร่วมกัน ลงมือทำความสะอาดวัดบ่อมะกรูด จัดเจดีย์ หญ้ารก และปรับภูมิทัศน์จนสะอาด และปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม เมื่อ 4 กันยายน 2560 ณ วัดบ่อมะกรูด


ช่วยกันกวาดบริเวณเจดีย์ วัดบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


     ช่วยกันกวาดเศษใบไม้มารวมกันและเผา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)