การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(3-4 ก.ย.60)

   ในเวลา2วันนี้พวกเราแก้ไขแผนที่รอบนอกของตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีและได้ตัดแต่งต้นไม้หน้าบ้านพักแต่ละหลัง ทำความสะอาดภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตาให้น่าอยู่ร่มรื่น  

ช่วยกันทำแผนที่รอบนอกตำบลหินกอง

ช่วยกันทำแผนที่รอบนอกตำบลหินกอง

ตัดแตต้นไม้หน้าบ้านพักแต่ละหลัง

ตัดแตต้นไม้หน้าบ้านพักแต่ละหลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)