หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560


                      เริ่มออกเดินทางจากที่พักเวลา 07.00-07.30 น. และเดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกเวลา 08.00-08.30 น. จากนั้นเเริ่มลงชื่อเข้าปฏิบัติงานหลังจากลงชื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ววันนี้ในช่วงเวลาประมาณ 09.15-13.00 น. พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ได้รับโอกาสจากพี่ปิยะ กู่แบ่ง พี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ที่จะพาพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์ไปศึกษาดูการทำงาน และเรียนรู้การทำขนมจีนของชาวบ้านตำบลดอนขนาก วันนี้พวกเราได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆของการทำขนมจีน เช่นการจับ การนวดแป้ง เป็นต้น 


ภาพการต้มแป้ง การจับเส้นขนมจีน การนวดแป้งและการรับฟังความรู้จากคุณลุงผู้ให้ความรู้กับพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์

                                 จากนั้นพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ก็เดินทางกลับมาที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกเวลา 13.00-14.00 น. เป็นช่วงเวลาการพักรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ได้นั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาต่างๆของหมู่บ้านที่ได้เก็บรวบรวมไว้จนถึงเวลาโดยประมาณ 17.00-17.30 น. จากนั้นพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เริ่มกันลงชื่อเวลาออกปฏิบัติงานเพื่อที่จะเดินทางกลับสถานที่พักกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)