บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 1 กันยายน 2560

ในวันนี้ทางอาจารย์พี่เลี้ยงประจะศูนย์ฝึก หรือนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมไปถึง นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ได้เรียกคณะนักศึกษาเข้าประชุมเพื่อพูดคุยถึงความเคลื่อนไหวของงานและได้ปรึกษาหารือกันในส่วนของโครงการที่จะทำร่วมกับชุมชน โดยได้เสนอแนวคิดพร้อมทั้งร่วมวางแผน ในการจัดทำหรือเสนอโครงการ ทั้งหมด

(บรรยากาศในการเข้าประชุมกลุ่มภายในศูนย์ฝึก)


(บรรยากาศในการเข้าประชุมกลุ่มภายในศูนย์ฝึก)


(บรรยากาศในการเข้าประชุมกลุ่มภายในศูนย์ฝึก)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)