เรือนจำเอกชนนิวซีแลนด์ โมเดล

เรือนจำเอกชนนิวซีแลนด์ โมเดล คือ สัญญารับจ้างบริหารจัดการ​​ (เรือนจำกึ่งเอกชน) ความมั่นคงระดับกลางถึงสูงสุด (medium to maximum) ความผิดทั่วไป / หลบหนีเข้าเมือง ความจุ (Capacity) 960 เตียง สัญญา (Contract) 25 ปี...............................................

เรือนจำเอกชนนิวซีแลนด์ มีที่มาจากปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ (Recidivism) ข้อมูลจากรายงานวิจัยในปี 2009 พบว่า 70% ของนักโทษที่พ้นโทษ ได้กระทำความผิดซ้ำกลับมาเข้าคุกใหม่ภายในสองปีหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากคุก และ 52% กลับคืนสู่คุกภายใน 5 ปี (บางครั้งเกินกว่าหนึ่งครั้ง) สำหรับนักโทษวัยเด็กอัตราการกลับคืนสู่คุก คือ 71% รัฐบาลคาดว่าถ้าถึงเป้าหมายของการลดเป้าหมาย 25% จะมีประชากรนักโทษเพิ่มขึ้นสูงถึง 8,700 ในปี 2017 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งเรือนจำเอกชน แห่งใหม่ใน เซ็นทรัล โอ๊คแลนด์ คือ เรือนจำเอกชน Auckland Central Remand Prison ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ Mt Eden Corrections Facility โดยมีบริษัท เรือนจำเอกชน Serco ของอังกฤษ เป็นคู่สัญญารับจ้างบริหารจัดการ สำหรับเนื้อหาในบทความนี้ จะเป็นการกล่าวถึง ความเป็นมาของเรือนจำเอกชนนิวซีแลนด์ และ แนวทางการดำเนินงาน ของเรือนจำเอกชน Auckland Central Remand Prison โดยสังเขป ดังนี้

ความเป็นมา

เรือนจำเอกชน Auckland Central Remand Prison เป็นเรือนจำเอกชน แห่งที่สองของนิวซีแลนด์ โดยเรือนจำเอกชนแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ที่เรือนจำกลาง โอกแลนด์ โอเรียนเต็ล เปิดดำเนินการในปี 2543 ภายใต้สัญญากับ Australian Correctional Management (ACM) และ สี่ปีต่อมารัฐบาลแรงงานของเฮเลนคลาร์ก ได้แก้ไขกฎหมายห้ามมิให้ขยายสัญญาเรือนจำเอกชน เนื่องจากไดรับรายงานจากองค์การนิรโทษกรรมสากลได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อนักโทษ / ผู้ลี้ภัย ในคุกเอกชนว่า นักโทษ / ผู้ลี้ภัย ได้รับการ ปฏิบัติเหมือนอาชญากร และ ไม่แยกออกจากนักโทษอื่น ทำให้ในปี พ. ศ. 2548 ข้อตกลง ACM ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา สำหรับเรือนจำเอกชน Auckland Central Remand Prison เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2553 ถึงปี 2558 ปรากฏว่า ได้มีการบันทึก วิดีโอ ออนไลน์ การต่อสู้ของสมาชิกแก๊งภายใน MECF และ มีการกล่าวหาว่า มีการจัดสโมสรต่อสู้ของนักโทษ โดยนักโทษได้ถ่ายทำการต่อสู้บนโทรศัพท์มือถือ และ โพสต์ บนโซเชียลมีเดีย ทำให้รัฐบาลประกาศว่า สัญญา Serco จะไม่มีการต่ออายุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


แนวทางการดำเนินงาน

เรือนจำเอกชนนิวซีแลนด์ โมเดล / เรือนจำเอกชน Auckland Central Remand Prison โมเดล เป็นเรือนจำความมั่นคงระดับกลางถึงสูงสุด (medium to maximum) ความจุ (Capacity) จำนวน 960 เตียง ระยะเวลาของสัญญา (Contract / Lease and Date) 25 ปี ใช้ควบคุมนักโทษความผิดทั่วไป / หลบหนีเข้าเมือง ตั้งอยู่ที่เมือง Mount Eden รัฐ Auckland นิวซีแลนด์ ดำเนินงาน โดย บริษัท (Company) Serco ของอังกฤษ เป้าหมาย ลดการกระทำผิดซ้ำ และ มีประสิทธิภาพดีกว่าเรือนจำของรัฐถึงร้อยละ 10

โดยสรุป

เรือนจำเอกชนนิวซีแลนด์ ได้เปิดดำเนินการในท่ามกลางเสียงวิพากษ์ / วิจารณ์ จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยบางคนที่มองว่า ความเป็นหุ้นส่วนภาครัฐ และ เอกชน เป็นความผิดเกี่ยวกับระดับปรัชญาคุก และ การปฏิบัติต่อนักโทษ โดยการเปิดดำเนินการในครั้งแรกที่เรือนจำกลาง โอกแลนด์ โอเรียนเต็ล ในปี 2543 และ ปิดดำเนินการในปี พ. ศ. 2548 สำหรับ เรือนจำเอกชน Auckland Central Remand Prison เปิดดำเนินการ (Start Date) ในปี พ.ศ. 2553 เป็นเรือนจำความมั่นคงระดับกลางถึงสูงสุด (medium to maximum) ความจุ (Capacity) จำนวน 960 เตียง ระยะเวลาของสัญญา (Contract / Lease and Date) 25 ปี เป้าหมาย ลดการกระทำผิดซ้ำ และ เพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าเรือนจำของรัฐร้อยละ 10

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เรือนจำเอกชนนิวซีแลนด์ โมเดล / เรือนจำเอกชน Auckland Central Remand Prison โมเดล คือ สัญญารับจ้างบริหารจัดการ (เรือนจำกึ่งเอกชน) ความมั่นคงระดับกลางถึงสูงสุด (medium to maximum) ความผิดทั่วไป / หลบหนีเข้าเมือง ความจุ (Capacity) 960 เตียง สัญญา (Contract / Lease and Date) 25 ปี  เป้าหมาย ลดการกระทำผิดซ้ำ และ เพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าเรือนจำของรัฐร้อยละ 10

.....................

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๒  กันยายน  ๒๕๖๐

 

 

อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ [email protected]  เว็บไซต์http://www.nzherald.co.nz/nz/n...

ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์http://search.mysearch.com/search?&ctype=pictures&page=1&q=Auckland+Central+Remand+Prison+&tpr=10&imgs=1p&filter=on&imgDetail=true


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรม เครือข่าย บริษัท เรือนจำเอกชนความเห็น (0)