ฝึกงานวันที่ 24

2 กันยายน 2560

วันนี้ อาจารย์พิชชา บัวแย้ม เข้ามานิเทศน์กลุ่มของพวกเรา ได้มาให้คำแนะนำดีๆในการนำไปใช้ตลอดการฝึกงานและการทำงานกับที่ชุมชนนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)