ฝึกงานวันที่ 23

1 กันยายน 2560

ช่วงเช้า ได้มาเรียนรู้วิธีการผสมเกสรเมล่อนพันธุ์บารมี ที่โรงทดลองปลูก หมู่ที่ 10

ช่วงบ่ายได้มาเข้าร่มพิธีถวายอาหารสุขและแมวโดย คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง และ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้แทนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)