บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การกระทำความผิดซ้ำ (recidivism)