บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ในวันนี้ทางคณะนักศึกษาได้ร่วมกับ อสม บ้านเก่า และ รพ.สต.บ้านเก่า ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ต้อนรับ อสม. จ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้ามาดูงานภายใน รพ.สต.บ้านเก่า ซึ่งทางคณะนักศึกษาก็ได้ช่วยกันจัดเก้าอี้ จัดเตรียมอาหารว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ อสม. จ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้ามาศึกษาดูงาน

 

(นักศึกษายืมต้อนรับ อสม จ.สุราษฎร์ธานี )


(อสม บ้านเก่า และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเก่า ยืนต้อนรับ อสม จ.สุราษฎร์ธานี )


(ภาพการศึกษาดูงานของ อสม จ.สุราษฎร์ธานี )


(ภาพการศึกษาดูงานของ อสม จ.สุราษฎร์ธานี )


(อสม จ.สุราษฎร์ธานี กำลังรับประทานอาหารว่าง)


(นิทัศการ อสม.ดีเด่นระดับประเทศ ของนาง หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ)


(นักศึกษาช่วยกันขายของฝากให้กับ อสม จ.สุราษฎร์ธานี )


(ภาพหมู่ระหว่าง อสม.บ้านเก่า อสม.จ.สุราษธานี และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเก่า)


(นักศึกษาร่วมโบกมือลา คณะ อสม.จ.สุราษธานี)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)