ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 27

ในช่วงเช้าของวันนี้ พวกเราได้ไปเก็บกวาดร้านของของ หรือร้านสาหร่ายทอง ที่ปิดไปแล้ว แต่กำลังจะกับมาขายใหม่ถือว่าเป็นร้านค้าของชุมชน 

                                                                                ภายในร้านค้า

                                       มีน้องจากโรงเรียนนายร้อยมาช่วยด้วย   กำลังกวาดภายในร้าน

                                     เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ช่วยกันยกของเข้าร้าน

เสร็จจากการทำความสะอาดที่ร้านเสร็จ รับประทานอาหารเที่ยง

เวลาประมาณ 13.00 เดินทางไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์นิเทศครั้งที่ 1 เพื่อให้อาจารย์ตรวจงานที่ทำในระยะเวลาที่กำหนด

                   กำลังนำเสนอบริบทและทามไลน์ของบ้านหนองขุย ม.4 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

                                                            นำเสนอปฏิทินฤดูการ

จากนำเสนองานเสร็จพวกเราก็เดินทางกลับ กาญจนบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)