ศุนย์การเรียน์รู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่26

ในวันนี้ในตอนเช้าต้อนรับพระอาจารย์ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เพื่อทำการถ่ายทอดออกไปให้ผู้คนได้เข้ามาชมศูนย์และเข้ามาศึกษาหาความรู้จากการทำเกษตรอินทรีย์และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำนา


                                    จากนั้นก็ช่วยกันนำหน่อกล้วยขึ้นรถ

ถ่ายทอดความเป็นมาเกี่ยวเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายหลักในการพัฒนาหมู่บ้านให้อยู่ดีกินดี โดยพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลก


                                     จากนั้นเราก็ไปนำดินใส่ถุง เพื่อคัดแยกดาวเรืองใส่ถุง

                                           วันนี้เราพี่เลี้ยงของเรามาช่วยงานด้วย

                            พอช่วงเย็นเราก็มาช่วยกันงมหอยขม เพื่อทำเป็นอาหารเย็น

                          โดยมีน้องจากโรงเรียนนายร้อยมาฝึกงานด้วย ก็มาช่วยกันงมหอยด้วย

                                                                        หอยขมที่งมได้

จบการทำงานของวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)