หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 25 สิงหาคม
เราได้ลงพื้นที่ในเขตชุมชนหมู่บ้านสะแกราย ชาวบ้านไทยทรงดำ ได้มีการนั่งทำเรือนแก้วและหงษ์ ให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีต้องเเต่โบราณของไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)