ฝึกงานวันที่ 23

ฝึกงานวันที่ 23

เรียนรู้ช่วงเช้า #ฝึกการผสมเกสรเมล่อน เรียนรู้วิธีการในการทำการผสม การจำ ประโยชน์ของเมล่อน และช่วงบ่ายมรการมอบอาหารสนุขกับแมว โดยมีคนในวงมามอบและนักศึกษาฝึกงานคอยช่วยงานและเสริฟน้ำค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)