หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 23 สิงหาคม 2560
พวกนักศึกษาฝึกงานได้ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเกษตรกร ในการปลูกกล้วย สอนวิธีการปลูกการบริโภคเเละการนำมาแปรรูป ให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน ชุมชนได้มีรายได้เสริมจากการนำกลัวยมาเเปรรูป เพื่อนำมาค่าข่ายให้เเก้ชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)