หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

นที่ 22 สิงหาคม 2560
พวกเราได้ลงพื้นที่ ดอนเอ๋ยดอนคา เป็นสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ ที่นำส่งออกต่างประเทศเเละในประเทศ หลายรูปแบบหลายชนิดตามความนิยมของผู้ซื้อได้ข้อมูลต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)