การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่26

1 ก.ย. 60

          วันนี้ในช่วงเช้า อาจารย์พีรพัฒน์ได้มามอบหมายงานให้ช่วยกันพิมพ์งานได้ให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันพิมพ์รายชื่อของแต่ละอำเภอของจังหวัดนครปฐม

                                                         อาจารย์อธิบายและมอบหมายงาน

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                                                     พิมพ์งาน

                                             ภาพถ่ายโดยนางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี

           และในตอนบ่ายก็ได้ไปที่ตลาดปันสุขไปเชคชื่ิิอร้านค้าที่มาขายของและสอบถามว่าอาทิตย์หน้ามาอีกไหมและได้พูดคุยซื้ิอของกินกลางวัน

                                                                  สอบถามร้านค้า

                                              ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

                                                                         เชคชื่อร้านค้า

                                                      ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

          

           และพอกลับมาจากตลาดปันสุขก็ได้มาจัดบอร์ดงานที่เราได้ทำกัน

                                                                   ติดบอร์ด

                                     ภาพถ่ายโดย นางสาว ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

                                                                                บอร์ด

                                                      ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)