หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 วันนี้ได้เข้าไปร่วมประชุมในเรื่องการยื่นเสนอการปักเสาไฟฟ้าให้ไฟฟ้าเข้าไปถึงในชุมชน เพราะในพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ตาบอดระหว่าง หมู่บ้านสะแกราย และหมู่บ้านดอนคา หัวหน้าศูนย์ฝึกได้พาพวกเราเข้าไปดูการประชุมว่าเวลาชาวบ้านยื่นข้อเสนอเรื่องนั้นเขามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)