บันทึกตอนที่ 106 - ตามล่าถุงเงินตอนที่ 1

ตำรวจสอบสวนกลาง ,ท่านผู้บัญชาการ รร.พลร่มหญิง และ หลวงพ่อวรโพธิ ฯ ประชุมกันเครียดที่ รร พลร่มหญิง ฯ หาแนวทางในการติดตามเอาถุงเงินที่ถูกปล้นบนเครื่องบิน  เบื้องต้นได้ติดต่อสอบถามไปยังบริ๋ษัทที่ผลิตถุงไส่เงินขอทราบข้อมูลใด ๆ ที่อาจมีทำไว้ที่ถุงแต่ละใบที่ส่งไปยังบริษัทในปรเเทศไทย  ก็ได้รั้บความร่วมมือด้วยดี  แจ้งมาให้้้ทรา่บว่าไ้ด่้สุ่งถุ่งไิส่มายเลขอะไร ให้บริษัทใดบ้างจำนวนกี่่ถุง  และบอกอีกว่าแต่ละถุงมีแผงกุญแจระเหัสเปิด ปิดและระบบสัญญานให้ติดตามต้วระบบ GPS กับ ระบบให้ทำลายตัวเอง หากมีการทำลายถุงหรือทำให้ถุงฉีกขาดโดยไม่ใช้ระหัสเปิดที่ถูกต้องด้วยเจ้าหน้าที่จึงขอระหัสถุงที่ไส่เงินจากบริษัทที่ส่งเงิน แล้ว ติดต่่อกับบริษัทที่ผลิตถุงอีกทีขอทราบฟรีเควันซี่ของ GPs ประจำถุงเลขที่ดังกล่าว   เมื่อได้มาก็เริ่มแผนการติดตามถุุงเงินทันที  โดยจัดให้ร่มบินหญิง 10 คน  ออกบินเรียงแถวเป็นหน้ากระดานจากทุกทิศทางออกค้นหาสั้ญญาณ GPS  เหนือบริเวณท่ี่คาดว่าถุงเงินจะถูกเหวี่ยงทิ้งลงพิ้น ระหว่างคนร้ายถูกคอปเต้อรเกี่ยวลากบนอากาศ ส่วนพื้นดินก็จัดให้มี่กำลังออกค้นหาในรูปแบบเดียวกันควบคู่กันไปเช่นก้น แต่ละคนแต่ละคณะทั้งทางภาคพื้นดิน และ ร่มบินแต่ละลำ ต่างมีเครื่องร้ับสัญญาณ GPS ความถี่เดียวกันใช้ การค้นหาตอนเู้ช้ายังไม่ัมีผู้ใดพ่บสั็ญญาณ   ตอนเย็นตอนเกือบเลิกค้่นหากันแล้ว  ร่มบินลำหัวหน้าชุดก็จับสัญญาณจากถุงเงินได้  ก็รีบแจ้งพิกั้ดเข้าศูนย์  คนอื่น  ๆ และร่มบินลำอื่น  ๆ เมื่อทราบ  ก็เบนเข็มไปยังพิกัดนั้น  ตามกันไปติด ๆ   รวมท้ังรถในภาคพื้นดินทุกคันด้วย..........( พบอะไรหรือไม่เป็นสิ่งที่กำลังค้นหาหรือเปล่า  โปรดรอติดตามอ่านในตอนต่อไป )


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คงคานที80ปีในหลวงความเห็น (0)