การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่25

31 ส.ค. 60

          ในวันนี่วันทั้งวันเราได้แต่นั่งพิมพ์เอกสารที่ทางศูนย์วิชาการที่มอบหมายให้ช่วยทำเพราะเป็นงานที่ด่วนมากเร่งเอาและข้อมูลเยอะมากๆ พวกเราเรยต้องช่วยกันทำเพื่อให้งานนั้นเร็วที่สุด

                                                                         พี่มอบหมายงานให้

                                                               ภาพถ่ายโดย ชริญา แก้วบัวดี

                                                               ช่วยกันพิมพ์ข้อมูล

                                              ภาพถ่ายโดย  นางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี


                                                                       ช่วยกันทำงาน

                                                     ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

                                                                      พิมพ์งาน

                                            ภาพถ่ายโดย  นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                                                        พิมพ์งาน

                                                 ภาพถ่ายโดย  นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)