ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่22 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 60 เวลา8:30  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ การทำซาลาเปา ที่หมู่ 17 ตำบลโพรงมะเดื่อ เรียนรู้ขั้นตอนการทำซาลาเปาไส้หมูและไส้หมูแดง ยังมีสูตรการทำขาหมูพะโล้ เวลา13:30 ได้ไปศูนย์การเรียนรู้บ้านป้านุช ได้ทำการผสมปุ๋ยขี้ไก่ โดยใช้กากนำ้ตาล รำข้าว นำ้หมักEM และใบไผ่ ผสมเข้าด้วยกันแล้วใส่กระสอบปุ๋ยหมักเก็บไว้ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)