การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 30/08/2560

สอบถามข้อมูลกับทางวัดตาล

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านตาลที่เทศบาล

สอบถามเกี่ยวกับแผนที่ของบ้านตาลที่เทศบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)