การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมที่อำเภอ 

ไปขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผนที่ หมู่ บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตาล


ขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้วพูดคุย เกี่ยวกับพื้นที่ ทำความเข้าใจ เพื่อมาทำแผนที่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)