การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 28/8/2560

ทำประชาคมกับพลทหาร

นำเสนอโครงการที่จัดเตรียมไว้ให้กับพี่ๆพลทหาร


ถ่ายรูปร่วมกับครูพี่เลี้ยงหลังประชาคมเสร็จ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)