การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 25/8/2560


มีคณะมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้

ร่วมกิจกรรมกับที่ศูนย์การเรียนรู้

ช่วยจัดอาหารให้กับคณะที่มาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)