170831-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Dashes

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม


The A-Z of Correct English Common Errors in English

อธิบาย ว่า โดยทั่วไปใช้ “dashes”
ในการ จดบันทึก และ เขียนจดหมาย อย่างไม่เป็นทางการ


ก. สามารถใช้ “dash” (-) เพื่อ เชื่อมโยง = (attach) ความคิดที่เกิดภายหลัง เช่น
     ‘I should love to come – that’s if I can get the time off.’


ข. สามารถใช้ “dash” แทนที่ “colon” (:) หน้า รายการ
     ในการเขียนไม่เป็นทางการ เช่น
      ‘The thieves took everything – video, television, camera, computer, the lot.'


ค. สามารถใช้ “dash” นำหน้า “ส่วนสรุป” เช่น
     ‘Video, television, camera, and computer – the thieves took the lot.’


ง. สามารถใช้ “dash” คู่หนึ่ง เสมือนเป็น “commas” หรือ “วงเล็บ” คู่หนึ่ง เช่น
     ‘Geraldine is – as you know – very shy with strangers.’


จ. สามารถใช้ “dash” เป็นเครื่องหมายให้หยุด ก่อนถึงจุดสุดยอดของเรื่อง เช่น
     ‘There he was at the foot of the stairs – dead.’

ฉ. สามารถใช้ “dashes” แสดงการ ‘ลังเลในการพูด’ เช่น
     ‘I – er - don’t – um – know what - what – to say.’


ช. สามารถใช้ dash แสดงตัวอักษรที่หายไป หรือแม้ทั้งคำ ตามดุลพินิจเพื่อความเหมาะสม
     'C - - -l (ship of the desert) (คำที่หายไปคือ “a” และ “m” และ “e”)
     ‘He swore softly, “- -  -- - it”’ (คำที่ขาดคือ “d” และ “a” และ “m” และ “n”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revisedความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.56.136
เขียนเมื่อ 

Thank you.

I will try to use - (dash) correctly from now on ;-)

One little question on

"ช. สามารถใช้ dash แสดงตัวอักษรที่หายไป หรือแม้ทั้งคำ ตามดุลพินิจเพื่อความเหมาะสม

     'C - - -l (ship of the desert) (คำที่หายไปคือ “a” และ “m” และ “e”)
     ‘He swore softly, “- -  -- - it”’ (คำที่ขาดคือ “d” และ “a” และ “m” และ “n”

Would the use of _ (underscore) be more common in this case?