การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 29/8/2560

อาจารย์มานิเทศครั้งที่ 1

คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการที่เริ่มทำ

ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์และครูพี่เลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)