หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 29 สิงหาคม นักศึกประจำหน่วยฝึกที่ 6 10.00น. โดยประมาณเราได้ลงพื้นที่บ้านดอนคาอีกครั้งได้ลงพื้นที่ดูโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการ 9101 ในพื้นนั้นทำเกี่ยวการเลี้ยงไก่ไข่พื้นที่ข้างล่างเปนบ่อเลี้ยงปลาการทำสวนไม้ต่างๆในเขตพื้นที่ตำนวนจำกัดของโครงการโดยมีพี่พี่ทหารอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาดูงานบอกสถานที่ต่างๆต้องของคุณพี่ทหารที่อนุญาติใช้พื้นที่ในการดูงานในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)