หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 21

ครั้งที่   21  วันที่  28  สิงหาคม  2017

    จากการฝึกงานวิชาชีพในครั้งนี้ก็ได้ลงมือทำการสับตะไคร้อีกครั้งเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่ทำการสับไปต้องให้ได้ประมาณ /20 กิโลกรัม คือครั้งนี้ต้องสับใหม่เพราะว่า ผลการช่างของตะใคร้งวดที่แล้วไม่พอ จึงต้องทำการลงมือสับใหม่เพื่อให้ได้ 20 กิโลกรัม ตามคำสั่งของป้าทิพย์  เพื่อที่จะนำไปตากและทำเป็นยาดมสมุนไพรแล้วก็ทำเป็นตะใคร้ไร่ยุงและส่งขายต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)