หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 28 สิงหาคม เวลาประมาณ 9.00 น. นักศึกษาประจำหน่วยที่ 6 และพี่เลี้ยงคือพี่ปิยะได้ลงพื้นที่ เขตตำบลดอนคา และ พบคุยกับใหญ่บ้าน ต่อมาเวลา 10.00 น.โดยประมาณเราได้เคลื่อนที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา จ.ราชบุรี เพื่อคุยและหาความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับพื้นที่ตาบอดของพี่ปิยะ ในการวางเสาไฟและทำการขออนุญาติพุดคุยกับท่านปลัดกับนักกฏหมาย การจำยอมและอีกหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้ความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์ขั้นตอนการขอหรือยื่นเรื่องต่างๆ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)