ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่22

วันนี้พวกเราได้ช่วยป้าทิพย์ซอยต้นตะไคร้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนำไปตากแดดแล้วน้ำหนักไม่ถึง20กิโล พวกเราจึงเข้าสวนไปตัดต้นตะไคร้ใหม่ แล้วนำไปล้างน้ำสะอาด จากนั้นใช้มีดคมๆซอยต้นตะไคร้และใช้กรรไกรตัดใบตะไคร้ แล้วนำใส่กระด่งตากแดด (ตะไคร้นี้จะนำไปใช้ในการอบสมุนไพร)

ภาพตะไคร้

ภาพซอยตะไคร้

ภาพช่วยกันซอยและตัดต้นตะไคร้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)