หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 18

ปักผ้าสไบ

ครั้งที่ 18  วันที่  24  สิงหาคม  2017

วันนี้กลุ่มนักศึกษาได้ทำผ้าสไบที่ทำยังไม่เสร็จนำออกมาทำต่อนะครับ เพื่อที่จะได้ทันในวันงานตักบาตรน้ำผึ้ง ที่ป้าทิพย์จะให้เราไปร่วมงานด้วยครับ และช่วงบ่ายนะครับ พี่หัสดีหรือพี่เลี้ยงของ   กลุ่มผม ได้นำข้าวสารจากท่าน ส.จ. ภณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้นำมามอบให้กลับศูนย์ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)