ฝึกงานวันที่ 21

ฝึกงานวันที่ 21

เซ็นชื่อช่วงเช้าเหมือนทุกวัน แล้วไปทำงานที่สำนักงาน วันนี้มีล้างศาลาเลยต้องกับมาทำงานที่บ้านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)