ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่21

วันนี้พวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลชุมชน ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนรักษาความสะอาดทั้งในบ้านตนเองและชุมชน พวกเราได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดสถานที่ ติดป้าย และช่วยคัดแยกขยะประเภทต่างๆ

ภาพจัดสถานที่

ภาพแยกขยะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)