ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่20

ช่วงเช้ามีการแพ็คข้าวเพื่อนำมาวางจำหน่ายที่ศูนย์

นำข้าวที่แพ็คไว้และสินค้าที่ทางชุมชนหนองสาหร่ายได้จัดทำขึ้นมาเรียงเพื่อจำหน่ายกับผู้มาดูงาน

ช่วงเย็นมีการทำไอศครีมจากข้าวไรซ์เบอรี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)