หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 15

ทำปฏิทินชุมชน

ครั้งที่ 15 วันที่  21 สิงหาคม 2017

                 นักศึกษาได้มีการทำปฏิทินชุมชนโดยมีป้ากรองทิพย์เป็นคนบอกเกี่ยวกับรายระเอียดทุกอย่างของปฏิทินชุมชนนะคัพ ว่าในแต่ละเดือนของชุมชนเจ็ดริ้วมีประเพณีหรือกิจกรรมอะไรบ้างคัพ แล้วพอทำปฏิทินเสร็จนักศึกษาก็ได้ปักผ้าสไบกันต่อนะคัพ เพื่อที่จะให็เสร็จทัน วันตักบาตรน้ำผึ้งของชาวมอญนะคัพ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญต่อชาวมอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)