ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 22

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

วันนี้กลุ่มดิฉันได้ลงมือช่วยกันสับตะไคร้ต่อจากครั้งที่แล้ว จากการที่ต้องสับตะไคร้ให้ได้ทั้งหมด 20 โล ต้องสับเพิ่มเพราะเมื่อครั้งที่แล้วยังสับไม่เพียงพอ จึงต้องลงมือช่วยกันสับต่อเพื่อให้ได้ 20 โล โดยมีป้าทิพย์กับป้าตรงคอยตัดตะไคร้มาให้พวกเรา สับส่วนที่ได้แล้วก็เอามาตากแดดไว้ สับตะไคร้เพื่อนำมาทำเป็นสมุนไพร ตะไคร้นี้นำมาใช้เป็นการอบสมุนไพร

                                             รูปตะไคร้ที่ป้าทิพย์กับป้าตรงตัดมาไว้ให้สับ


                                                         รูปการเริ่มสับและตัดใบตะไคร้


                                                                  รูปการสับตะไคร้


                                                                    รูปการสับตะไคร้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)