ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจบุรี ครั้งที่ 21

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 วันนี้เป็นวันที่พวกเรามาช่วยกันสถานที่บริเวณาลากลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการปประชุมกลุ่มเกษตรกรคนทำนาหนองสาหร่ายประจำปี 2560 และในวันนี้เราได้เข้ามร่วมการทำประชาคมให้ชาวบ้านได้ทราบ ในวันนี้มีนายกเทศบาลเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและมีอาจารย์ศิวโรจน์ จิตนิยม ผู้เป็นประธานกลุ่ม และ นายแรม เชียงกา เป็นเลขา เป็นผู้บรรยายกล่าวถึงวาระต่างในการประชุมครั้งนี้ มีการแจกแจงถึงงบประมาณของกลุ่ม มีการให้คำแนะนำในการใช้บริการรถดำนา รถเกี่ยวข้าว รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และในช่วงสุดท้ายพวกเราได้ออกมาทำประชาคมให้ชาวบ้านรับทราบและเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และจุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน

การแนะนำตัวกับชาวบ้านครับ ผมชื่อนายอดิศักดิ์ เทพอัม ชื่อเล่น หมู มาจากวัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรีครับ

ได้นำเสนอโครงการไปทั้งหมด4โครงการ

แต่ละโครงการชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือและเห็นด้วยเป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศการให้ความร่วมมือ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)