ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

การฝึกงานของวันที่ 30 ช่วงเข้าขนข้าวกล้องในโกดังเก็บข้าวมาทำการสีเพื่อทำเป็นข้าวขาวเพื่อนำมาแพ็คใส่ถุงเพื่อมาจำหน่าย                                                     ขั้นตอนการสีข้าวกล้องให้เป็นข้าวขาว


                                           เมื่อผ่านการสีแล้วก็จะได้ข้าวขาวแบบนี้

ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบ้านพักที่จะมีแขกมาพักที่บ้าน ช่วยกันกวาดบ้านและเรียงของให้เป็นระเบียบ
จัดของเช็ดโต๊ะ เช็ดกระจก จนสะอาดเรียบร้อย                                                ช่วยกันทำความสะอาดกระจก

ช่วงเย็นไปช่วยแม่เจี๊ยบและพี่ๆที่อยู่ที่ศูนย์ไปเปิดน้ำออกจากนาเราะฝนตกจนน้ำท่วมข้าวจึงต้องระบายน้ำออกจากแปลงนา                                                                  ช่วยกันเปิดน้ำออกจากนา
จบการฝึกงานของวันที่ 30 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)