หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 19

การตัดตะไคร้

ครั้งที่ 19  วันที่  25  สิงหาคม  2017

                    วันนี้พวกนักศึกษาได้ทำการ นำตะไคร้มาสับ เพื่อทำเป็นยาดมสมุนไพร  และทำเป็นตะไคร้ไล่ยุงอีกด้วย ในการทำในครั้งนี้จะไม่ได้ทำโดยการสับตะไคร้อย่างละเอียด แต่จะทำการสับให้เป็นท่อนๆ    เพื่อทำเป็นสมุนไพรและตะไคร้ไล่ยุง การทำจะมี 2 แบบ คือ การตัดใบตะไคร้ออกแยกไว้ครึ่งหนึ่งจากข้อของตะไคร้ และทำการสับตะไคร้ที่ตัดไว้ครึ่งหนึ่งแล้ว  การทำครั้งนี้ไม่ได้ทำไว้ใช้เองแต่จะทำไว้ขาย และส่งออกสู่ตลาด ตามคำสั่งของคุณป้ากรองทิพย์ ข้อกำจัดของการทำยาดมสมุนไพร และตะไคร้ไล่ยุง จะต้องชั่งใส่กระสอบต้องได้จำนวน 20 กิโลกรัม และนำไปตากแห้ง แล้วก็ทำตามวิธีการของป้าทิพย์และชาวบ้าน ตะไคร้ที่ตัดมาได้ มีทั้งหมด 6 มัด หรือ 6 กรัม จะต้องนำมาสับใส่กระสอบ แล้วนำมาชั่งให้ได้ 20 กิโลกรัม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)