ฝึกงานครั้งที่ 20 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่29 สิงหาคม 60 วันนี้ได้ขนปุ๋ยขี้ไก่จากศาลหลักเมือง ที่โพรงมะเดื่อไปศูนย์การเรียนรู้บ้านป้านุช และหั่นผักบุ้งให้เป็ดและไก่ที่ศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)