บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่26 วันที่ 28 สิงหาคม 2560

  วันนี้กลุ่มของพวกเราได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์อยู่ที่ศูนย์กันทั้งวันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)