ศึกษางานภายในหน่วยฝึกและศึกษาชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 (วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

                      ศึกษางานภายในหน่วยฝึกและศึกษาชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6

                       ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (ช่วงเช้า) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ร่วมเรียนรู้และสาธิตการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงส์กับห่านไว้รับรองแขกที่เข้ามาพักที่อาคารพริบพรี  กิจกรรมในวันนี้พวกเราต้องขอบพระคุณ คุณป้าเรไร ที่เมตตาในการสอนงานในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราสำหรับ (ช่วงบ่าย) พวกเราได้แบ่งทีมทำงานอยู่ภายในหน่วยและออกลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชนได้ไปร่วมพูดคุยสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติชุมชน สภาพปัญหาที่ชุมชนต้องเจอ รวมถึงทุนทางสังคมของชุมชน จากผู้ใหญ่ยอด เป็นศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโคกเศรษฐี ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

 

                           ภาพการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงส์กับรูปห่าน

                           ภาพการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ยอด เป็นศิริ ผู้ใหญ่บ้านโคกเศรษฐีหมู่ที่ 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)