ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

เช้าของการฝึกงานวันที่ 29 ช่วยกันแพ็คขนมต่อจากเมื่อวานให้เสร็จเพื่อต้อนรับคณะดูงาน                                               ช่วยกันแพ็คขนมเพื่อจำหน่ายให้คณดูงาน                                                     แพ็คข้าวเพื่อเตรียมจำหน่าย

เวลาประมาณ 14.30 น. เมื่อคณะดูงานเดินทางมาถึงก็เริ่มเข้าดูขั้นตอนการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญกาศและการแพ็คข้าวด้วยบล็อคไม้เพื่อจัดให้ข้าวเข้ารูปและได้รูปทรงที่สวยงามตามบล็อคที่ได้ทำไว้และได้ลองสาธิตการแพ้คข้าวคณะดูงานที่มาได้ลองแพ็คข้าวด้วยตนเองอีกด้วย


                                                 สาธิตการแพ็คข้าวให้คณะดูงานได้ดู

วันนี้มีคณะดูงานมาทั้งหมด 2 คณะด้วยกัน คณะแรกมาจากจังหวัดลพบุรี  คณะที่สอง เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นที่มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ลองแพ็คข้าวด้วยตนเเองและซื้อข้าวเพื่อเป็นที่ระลึก


                              สาธิตการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญกาศให้คณะดูงานได้ดู

16.00 น. คณะดูงานเดินทางกลับออกจากศูนย์

จบการฝึกงานของวันที่ 29 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)