ฝึกงานวันที่19

วันจันทร์ ที่28 สิงหาคม 2560

ช่วงเช้าได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง แล้วได้เป็นตัวแทนเชิญธงชาติแทนเพื่อนๆด้วยค่ะ ช่วงบ่ายย้ายบ้านจากบ้านเดิมมาบ้านใหม่ ห่างกันไม่ถึง50เมตรค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)