บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 26 วันที่28 สิงหาคม 2560

ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานของที่ศูนย์ ทั้งวัน 

(เป็นการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)