หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 21 )

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันนี้ช่วงเช้าและช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรมการลงตรวจแปลงเกษตรและสวนของชาวบ้านอำเภอสามพราน 

ตรวจแปลงของคุณวิทยา

ภาพถ่ายโดย นางสาว ผกามาศ สองเมือง


โดยช่วงเช้าจะเป็นการตรวจแปลงของคุณวิทยา ตำบลคลองจินดาและคุณมะลิ ตำบลคลองจินดา

ตรวจแปลงของคุณมะลิ

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นการตรวจแปลงบ้านคุณวันชัย ตำบลคลองจินดาและคุณลัดดาวัลย์ ตำบลคลองจินดา

ตรวจแปลงของคุณวันชัย

ภาพถ่ายโดย นางสาว ผกามาศ สองเมือง

ตรวจแปลงของคุณลัดดาวัลย์

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ส่วนช่วงเย็นได้ช่วยพี่เลี้ยงทำงานเตรียมงานที่จะใช้ในวันพุธที่ 30 สิงหาคมนี้

ช่วยพี่เลี้ยงเตรียมงาน

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)